Změna vzhledu: standard, oranž; Přidat návrh barev

 
Barvínek, Podomí 155 683 04, Drnovice
IČO : 45659648
info@barvinek.net
TDP
MENU  Kalendář akcí
  Fotogalerie
  Srub

  Pro dárce
  Vzkazovník
Novinky na mail
Novinky na stránkách přímo na váš e-mail. Stačí se zaregistrovat!


Barvičky
Přejete si, abychom vám posílali náš zpravodaj  e-mailem?
Zadejte svoji emailovou adresu pro zařazení do databáze:Statistiky
E-mail
Přihlášení>>>

Bohužel, při přechodu našeho poskytovatele na jiný systém, byla omezena možnost přihlašovat se do mailu přímo z našich stránek.Třeba tuto mouchu časem odstraní.
Podporují nás

V roce 2011 nás podporovala Nadace Tři brány


Webové stránky byly upraveny díky finančí podpoře Nadace AUXILIA.


Projekt Barvínek pro děti a mládež


Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina


Barvínek je zapojen do projektu Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji, který je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR http://evvojmk.net


 Významné projekty
Projekt „Tradice a pospolitost na Drahanské vrchovině“ - vydání publikace Drahanskou vrchovinou (autoři) a zhotovení informačních tabulí (propagace místního přírodního a kulturního dědictví, osvěta veřejnosti) – 1997 – 1998

Projekt „Barvínek pro děti a mládež“ – volnočasové aktivity – spolupráce se školním klubem při ZŠ a MŠ Podomí, jednorázové akce pro veřejnost (Dny Země, Dny dětí, Drakiáda...) a pravidelné kluby (vodáky klub, klub lanových aktivit...) – dosud

Projekt „Mraveniště“ – Přírodovědný klub založený na bázi přírodovědné korespondenční soutěže, jehož metodika (zpracovaná hlavní koordinátorkou) získala 1. místo v celostátním kole středoškolské odborné činnosti – 2000 – 2005

Projekt „Oslavy 650 let trvácí obce Podomí“ – koordinace oslav, redakční práce při přípravě Kroniky Podomí, připrava výstavy o životě a díle prof. Černého – 1999

Projekt „Péče o významné biotopy“ – péče o Přírodní rezervaci Studnické louky, Přírodní památku U Žlíbku, Přírodní rezervaci Skelná huť (aktivní zapojení místních občanů do péče o životní prostředí) – od 1999 dosud

Projekt „Strategie environmentálního rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina“ – příprava ve spolupráci SEV Rychta Krásensko a občanského sdružení Drnka – 2003

Projekt „Zachování a obnova přírodního dědictví mikroregionu Drahanská vrchovina“ - zmapování studánek, mokřadů a zaniklých rybníků, zmapování starých odrůd jabloní a dva semináře pro místní samosprávy – 2004

Projekt „Zahradní ekologické výukové centrum (přírodní zahrada)“ - spolupráce Barvínku a ZŠ prof. Ervína Černého – Křetínského při přípravě přírodní učebny ZŠ Podomí (zachování a obnova paměti krajiny a tradic regionu)

Projekt „Sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji" (financováno ESF ČR) - ekologická osvěta, propagace místního přírodního bohatství, práci s veřejností a implementaci Místní Agendy 21 (příprava a realizace kulatých stolů v obcích se záměrem vytvořit Strategie mikroregionu Drahanská vrchovina) – od 2005 (osvěta veřejnosti a implementace místní Agendy 21 probíhala již od roku 2001 na dobrovolné bázi v rámci projektu Národní síť EVVO)
© Barvinek 2005-2008, designed and created by Zouhar.